Lelkészek:

 

Püski Dániel  
06 30 616 1146
puski.daniel@gmail.com

2017 ősze óta vagyok a gyülekezet alapító lelkésze. Előtte 11 évig a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet vezető lelkészeként szolgáltam.

Feleségem Éva, a Dóczy Református Gimnáziumban tanít. Három gyermekünk van, akik 17, 14  és 12 évesek.

Nekem a munkám a hobbim is. Szeretek a gyülekezet körüli dolgokkal foglalkozni, de érdekel a missziológia és gyülekezetépítés témája is.

Szabadidőmben utazni és olvasni szeretek leginkább.

 

 

Arany Barbara  
06 30 594 6030
zahabnun@gmail.com

2019 augusztusa óta vagyok a gyülekezet lelkésze. 2 évig Túrkevén iskolalelkészként, illetve 9 évig a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szolgáltam.

Szeretek emberekkel beszélgetni és hallgatni őket, ezért fontos nekem a lelkigondozás területe. Áldásnak tartom, hogy a munkám részeként a fiatalabb korosztálynak is átadhatom Isten örömüzenetét.

Szabadidőmben sütni-főzni, olvasni és néha írni szoktam.

 

 

 

Főgondnok:

 

Dr. László Elemér vagyok László-Kovács Gabriella férje. Mindketten Kárpátalján születtünk,
nevelkedtünk és ismertük meg az Isten kegyelmét. Felségemmel rendszeresen járunk istentiszteletre
és gyülekezeti kiscsoportba.
A szolgálatomat az Úrréti Gyülekezet vendéglátó csoportjában kezdtem el, míg a feleségem a dicsőitő
csapatba csatlakozott.
2015-től az Atommagkutató Intézetében dolgozom, mint kutató. 2018-tól rendszeresen tartok
kurzusokat, valamint helytállok témavezetőként is a Debreceni Egyetemen. A kutatási területem a
légkörtudomány, ezen belül a víz körforgásának megismerésével foglalkozom.
A szolgálatra való elhívásom, alapja az, hogy kifejezzem Istennek a hálámat a sok ajándékáért,
kegyeleméért és szeretetéért. A szolgálatommal hozzá akarok járulni a gyülekezetünk, közösségünk
építéséhez, hogy tagjaink egyre közelebb kerüljenek a teljességhez, Isten megismeréséhez.
A gondnoki munkában fontosnak tartom, hogy a gyülekezeti tagok növekedjenek a hit
nagykorúságában és egységében, amelyet elősegíteni szeretnék: a tanítványi rendszer fejlesztésével,
gyülekezeti vezetők képzésével, szolgálati területek bővítésével, diakóniai csoport létrehozásával, a
város irányába való missziói munka végzésével.

 

Gondnok:

Mózes Márk vagyok, 33 éves mérnök. Feleségemmel, Zsuzsival neveljük három gyermekünket, Misit, Palkót és Adélt. 

Keresztyén, hívő családban nőttem fel. Jézus Krisztust gyermekkoromtól fogva ismerem, de hosszú út vezetett oda, hogy elfogadjam megváltómnak, az életem Urának.

A Sensirion Hungary Kft-nél dolgozom, az általunk gyártott termékekért felelős menedzserként. Mindennapi munkám a műszaki projektek és a gyártás támogatása, strukturált problémamegoldás különböző társterületek bevonásával.
Az Úrréti Gyülekezethez az indulásakor csatlakoztam, mert fontosnak tartom a gyülekezetplántálást. Itt az egyházunkon, teológiánkon belül, mégis formailag másképp, egy új közösségben szélesebb körben terjedhet az evangélium. 

Egyetemi éveim alatt volt lehetőségem diákpresbiterként tevékenykedni a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban. Már akkor szívesen szerveztem a közösségi és lelki életet, amire hiszem, hogy Isten adott erőt, energiát és elhívást.

Szolgálatom során eddig is és ezután is igyekszem megosztani a jó hírt az életemen, tapasztalataimon keresztül. Szeretném továbbá erősíteni a közösségünk szervezettségét, hozzátenni amit emberileg lehetséges és mellette hagyni Istent munkálkodni bennünk, rajtunk keresztül.

Presbiterek:

 

Balogh Attila vagyok, 39 éves kétgyermekes családapa. Közgazdász végzettségem van és jelenleg egy nagy áruházat vezetek a városban.

A gyülekezetben már az első istentisztelet óta jelen vagyunk a családommal. Eddig aktívan szolgálatban nem igazán vettem részt, de most Isten néhány embert arra indított, hogy jelöljön engem presbiternek. Úgy éreztem, hogy ez is Isten vezetése, mint ahogyan az egész életemet vezette és élnem kell ezzel, mert célja van velem.

Presbiterként ezt a célt szeretném beteljesíteni, bármi is legyen az. Az én személyes célom pedig, hogy a nyíltságommal és őszinteségemmel sokszínűbbé tegyem a presbiteri csapatot, aki a gyülekezet életét vezeti Isten iránymutatásával.

 

 

Dr. Illésné Kovács Gyöngy Anna vagyok 32 éves, két gyermek édesanyja. Jelenleg nem dolgozom, hanem otthon vagyok kisebbik gyermekünkkel.

Végzettségem testnevelő – gyógytestnevelés tanár. Illetve elvégeztem a Hittudományi egyetemen a hittanár előkészítő szakát. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános iskolájában dolgozom. Illés Lászlóval férjemmel a kezdetektől jelen vagyunk a gyülekezetben. Illetve szüleim is ide járnak.

Együtt jöttünk a Nagyerdei Református Gyülekezetből, hogy segítsük a gyülekezet elindulását és most már a működését. Így nagy megtiszteltetés, hogy ismét presbiter lehetek. Szeretném elősegíteni a gyülekezet munkáját, szervezését, hitbéli fejlődését.

Amit fontosnak tartok a presbiteri munkában, hogy a gyülekezetünknek a megjelenése a világba, egyre magasabb színvonalú lehessen, minden téren, illetve, hogy a gyülekezetnek látható missziói szolgálata lehessen.

 

 

 

 

Kovács Károly 65 éves pszichológus, családterapeuta vagyok, 39 éve házasságban. 2 házas gyermekünk van, két unokánk. Feleségemmel munkatársai vagyunk a Bibliai házassággondozó Szolgálatnak,országszerte hívnak gyülekezetek Házas programokra, a BHSZ keretein belül családos hetet, Házas Hétvégét és Házascsoportvezető-képzést vezetünk.

’93-ban fogadtuk el Jézust megváltónknak, és 25 éven keresztül a Nagyerdei Református Gyülekezet tagjai voltunk, Biblia kört vezettem, feleségem Gyerekeknek tartott Istentiszteletet. Ott konfirmáltunk. 2018-ban. „Meghívást” kaptunk az Úrréti Gyülekezetbe, itt pedig felkérést Biblia kör vezetésére, valamint a zenei szolgálatra.

Eddigi gyülekezeti tapasztalataim alapján kezdettől beszélgető társ voltam a gyülekezetet jövőjét megálmodó csapatnak, majd az első presbitériumba beválasztottak. Elsősorban a lelki épülésben a Krisztus-követés segítésében, a tanítvánnyá válásban szeretnék tevékenyen segíteni.

 

 

Szabó László Róbert vagyok, 41 éves, feleségem Eszter, fiaink: Lali, Gellért, Bálint. A Fundamenta Lakáskasszánál Dolgozom már 12 éve, ahol pénzügyi tanácsadással és otthonteremtéssel foglalkozom, jelenleg értékesítési csoport alapítóként.  Létavértesen nevelkedtem, de már gimnáziumi éveim óta Debrecenben élek.

 Az Úr kegyelméből együtt jutottunk hitre a feleségemmel, s legkisebb fiunkkal egy evangelizációs alkalmon 2021. júniusában a Dorkászban.  Ezután lelkesen kerestük azt a gyülekezetet, ahol Isten látni akar bennünket, s 2021. augusztusban meg is találtuk itt az Úrréti gyülekezetben.    

Hiszem, ha valaki elfogadta Jézust személyes megváltójának, akkor úgy éli a földi élete hátralevő napjait, hogy örömmel szolgál az Úrnak, ezért mi boldogan veszünk részt a dicsőítő csapatban szolgálatában. Emellett a börtön missziós szolgálatba is be csatlakoztam, a Debreceni Javítóintézetbe már több mint 1 éve.

Presbiterként célkitűzésem a missziós területek bővítése.   

A presbiteri tisztség nagy megtiszteltetés számomra. Ha ebbe a szolgálatba állít valakit az Úr, az nemcsak tisztséget, de komoly felelősséget is jelent. Miért hívott el az Úr, miért lettünk az Ő népe? Hogy hirdessük az Ő nagy tetteit. Vegyünk aktívan részt a gyülekezetünk alkalmain, ezzel példát mutatva keresztény testvéreinknek. Tegyünk bizonyságot megelégedett, boldog életünkkel, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat- Mt.5:16

 

Dr. Lénártné Koncz Edit vagyok, 48 éves, 3 gyermek édesanyja. Távérzékeléssel foglalkozó cégünkben ügyvezetőként dolgozom.

Az alapításától kezdve gyülekezetünk tagja vagyok. 2018. szeptemberétől részt veszek a dicsőítő csapat munkájában, dicsvezetőként. Óriási örömmel tölt el, hogy segíthetek a kismamakörben, vigyázhatok gyülekezetünk legkisebb tagjaira.

2021. februártól, amióta gyülekezetünk önállóvá vált, a pénztárosi feladatokat is ellátom illetve 2021. júniusától presbiter vagyok. Szeretem Istent szolgálni és bízom benne, hogy ez embertársaimnak is javukra válik. Hálás a szívem, mert igazi otthonra leltem a gyülekezetben.

Köszönöm a bizalmat, hogy újra presbiternek jelöltetek és ha megválasztotok, remélem méltón tudom Istent és testvéreimet szolgálni. Isten áldását kérem jövőbeli szolgálataimra. „Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik…” (Róma 8:28)

 

Szufelják Demeter vagyok, az Úr kegyelméből elsősorban férj és jelenleg két fiú édesapja. Civil munkámat tekintve most egy hidraulikával foglalkozó kereskedelmi cégnél dolgozom logisztikusként, ahol elsősorban készletgazdálkodási, adatelemzési és szállítmányozási feladatokat látok el.

Az Úrréti Gyülekezetbe családommal már a plántálási időszaktól kezdve járunk. Mivel római katolikus családból származom, így 2021-ben a gyülekezet első felnőtt konfirmandusai között tettem bizonyságot a Református Egyház mellett. Számomra fontos, ha az Egyház Bibliaközpontú legyen és, ha az emberek is egyénileg igyekeznek erre törekedni. Úgy gondolom, hogy a napi bibliaolvasás elsősorban az Istenhez visz közelebb, de meg tudja erősíteni az emberi kapcsolatainkat és nem utolsó sorban még a prédikációkat is jobban meg tudjuk érteni.

A gyülekezetben jelenleg a vendégváró szolgálatban önkénteskedek, ami az istentiszteleti helyszín előkészítését és az érkezők fogadását/üdvözlését jelenti.

Presbiterként a gyülekezetben arra fókuszálnék, hogy a szolgálati csoportok és kis- és házi csoportok közösségileg minél inkább tudjanak erősödni. (Róm 15, 1-2) Mert ha erős a személyes kapcsolatunk az Úrral és egymással, akkor erős lesz a Gyülekezetünk és az Egyházunk is.

 

Pótpresbiterek:

 

Győri-Simon Annamária vagyok, 28 éves, Győri János felesége, akivel immáron 10 éve alkotunk egy párt. 2021.-ben fogadtunk egymásnak örök hűséget, 2022-ben pedig megszületett fiúnk, Gergő. Két éve élünk Debrecenben, előtte Budapesten tanultunk, dolgoztunk.

A gyülekezethez 2022-ben csatlakoztunk. Jelenleg főállású anya vagyok, korábban a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványánál vezettem egy ágazatot. Nem keresztény családban nevelkedtem, általános iskola végén találkoztam először a vallással, hittel. Sokáig útkereső voltam, nem találtam a helyem sem Isten közelében, sem az egyházunkban. Három évvel ezelőtt azonban egy igazán rázós időszakon mentem át, ami elindított a hit valódi útján és elkezdtem magamévá tenni és megérteni azt a csodát, amivel Isten engem körülvett.

Presbiteri munkám során szeretném Istent és a gyülekezetet legjobb tudásom és hitem szerint szolgálni. Hiszem és vallom, hogy egy élő közösség – ami nekem is rengeteget segített – oda tudja vezetni az embert Jézus Krisztushoz még a legnehezebb időkben is. Szolgálatommal egy ilyen gyülekezet építésében szeretnék részt venni. Tapasztalatom szervezés és vezetés terén is akad, anyaként viszont azzal is tisztában vagyok, hogy nem lehet mindig enyém az utolsó szó.

Dr. Ráthonyi Györgyné Dr. Takács E. Ildikó vagyok, nyugdíjas orvos, az aktív szakmai életem a gyógyszerkutatáshoz és az egyetemi oktatáshoz kapcsolódott.

Gyógyszerész férjemmel három gyermeket neveltünk és már hét unokánkért is hálát adhatunk az Úrnak. Békésen, református családban nőttem fel, ott is konfirmáltam. Debrecenben, a Nagyerdei Gyülekezethez kötődtem több mint 20 évig, innen kaptam „elhívást” az Úrréti Gyülekezetbe, amelynek 2017-től vagyok a tagja és úgy érzem, jó helyen vagyok!

Biblia-körben és kurzusokon való részvétellel, blog, vagy az istentiszteletek hanganyagainak kezelésével, most a Női kör egyik szervezőjeként is, igyekszem aktívan szolgálni.

Köszönöm a bizalmat, hogy presbiternek jelöltetek és megválasztottatok, szívből remélem, így még jobban tudom segíteni gyülekezetünk további épülését, fejlődését. „mert Isten maga ébreszti bennetek a szándékot s hajtja végre a tettet, tetszésének megfelelően.”

(Fil 2,13)

 

 

 

Volt presbitereink:

2021 júniustól – 2023 decemberig

dr. Berényi Sándor

Kiss Ábel Lukács

Krizsán Laura

Molnár-Kovács Dorottya

Szufelják Beatrix

Korábbi munkatársaink:

2017 szeptember – 2018 december – Ittzés Dávid