A közösségbe való megérkezés folyamatáról a Bekapcsolódnék a gyülekezetbe oldalon írunk. Kérlek ezt olvasd el először.

Isten népének tagja

A Biblia alapján azt látjuk, hogy Krisztus folyamatosan vonzza az őt követőket az ő népéhez. Ez az a kút, amelyhez újra és újra visszatérünk és ha megtapasztaljuk az élő vizet. Időnként eltávolodunk, de újra és újra szeretnénk még közelebb kerülni hozzá.

Isten vonzása már akkor elkezdődik, amikor még ezt nem is érzékeljük, akár a gyermekkeresztségen keresztül, akár a családi kapcsolatokon keresztül, akár személyes élményeken keresztül. Ezért tekinthetjük Isten népének tagjaként gyermekeinkre is.

 

Teljes jogú gyülekezeti tagság
Az Úrréti Gyülekezetben különösen is fontosnak tartjuk, hogy a kegyelemből történő megelőlegezésre válaszul, személyesen is megfogalmazzuk Istenhez tartozásunkat (felnőttként konfirmálni, tehát megerősíteni). Ezt jelenti a teljes jogú egyháztagság:

(2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. (A Református Egyház 1994. évi törvény)

 

Az Úrréti Gyülekezet még nem önálló egyházközség, hanem a Nagyerdei Református Gyülekezet gyülekezetalapítása. Reményünk szerint 2020-tól önálló missziói egyházközség leszünk, így a gyülekezeti tagság kérdése is ekkor kerül véglelgesítésre.