Lelkészek:

Püski Dániel  
06 30 616 1146
puski.daniel@gmail.com

 

2017 ősze óta vagyok a gyülekezet alapító lelkésze. Előtte 11 évig a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet vezető lelkészeként szolgáltam.

Feleségem Éva, a Dóczy Református Gimnáziumban tanít. Három gyermekünk van, akik 14, 11  és 9 évesek.

Nekem a munkám a hobbim is. Szeretek a gyülekezet körüli dolgokkal foglalkozni, de érdekel a missziológia és gyülekezetépítés témája is.

Szabadidőmben utazni és olvasni szeretek leginkább.

 

 

Arany Barbara  
06 30 594 6030
zahabnun@gmail.com

2019 augusztusa óta vagyok a gyülekezet lelkésze. 2 évig Túrkevén iskolalelkészként, illetve 9 évig a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet lelkészeként szolgáltam.

Szeretek emberekkel beszélgetni és hallgatni őket, ezért fontos nekem a lelkigondozás területe. Áldásnak tartom, hogy a munkám részeként a fiatalabb korosztálynak is átadhatom Isten örömüzenetét.

Szabadidőmben sütni-főzni, olvasni és néha írni szoktam.

 

 

 

 

 

Presbiterek:

dr. Berényi Sándor, gondnok

A civil életben egy országos kereskedelmi vállalkozás ügyvezetőjeként dolgozom. Négy fiú gyermekem van. Családommal rendszeresen részt veszünk a gyülekezet alkalmain, eseményein. Feleségemmel, Melindával igyekszünk részt vállalni a szolgálatokban. Az Istennel járás több, mint 15 éve határozza meg életemet. Fontos számomra a hálaadás Istennek, hiszen nem magától értetődő mindaz, amit már eddig is kaptunk az életben és ami körülvesz bennünket. Meghatározónak tartom a tenni akarást, hogy az Istentől kapott talentumaink szerint tudjuk építeni gyülekezetünk közösségét, ahol egymással, Isten jelenlétében, életigenlő módon meg tudjuk élni a Krisztusban nyert reménységet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Ábel Lukács

vagyok, 37 éves, Hanna férje, Soma, Beni, Sári és Dávid apukája, a Dorkász Szolgálat Alapítvány igazgatója. Lelkészszülők gyermekeként Sárospatakon nevelkedtem, miskolci refiben érettségiztem, ahol hitre jutottam. 2003-2006 között Ausztráliában éltem, ahol egy gyülekezet plántálásban szolgáltam. Végzettségem angol-pedagógia szakos tanár. 8 év tanítás után helyezkedtem el a Dorkásznál. 2007. óta élünk Debrecenben, 2018-ig a Debrecen-Csapókerti Református Gyülekezetben szolgáltam presbiterként és gondnokként. A gyülekezetplántálás mindig is a vágyaink között szerepelt, ezért is nagy öröm az Úrréti közösséghez tartozni!

Hiszem, hogy Jézus minden tanítványa aktív szolgálatra hivatott. Így presbiterként szeretném elősegíteni a missziózás (evangélizáció & diakónia) kiterjesztését közösségünkben. Emellett szenvedélyes elkötelezettje vagyok a kiscsoportos közösségi életnek.

 

 

 

Kovács Károly

62 éves pszichológus, családterapeuta vagyok, 36 éve házasságban. 2 házas gyermekünk van. Feleségemmel munkatársai vagyunk a Bibliai házassággondozó Szolgálatnak, országszerte hívnak gyülekezetek Házas programokra, a BHSZ keretein belül családos hetet, Házas Hétvégét vezetünk.

93-ban fogadtuk el Jézust megváltónknak, és 25 éven keresztül a Nagyerdei Református Gyülekezet tagjai voltunk, Biblia kört vezettem, feleségem Gyerekeknek tartott Istentiszteletet. Ott konfirmáltunk. 2018-ban „meghívást” kaptunk az Úrréti Gyülekezetbe, itt pedig felkérést Biblia kör vezetésére, valamint a zenei szolgálatra.

Eddigi gyülekezeti tapasztalataim alapján kezdettől beszélgető társ voltam a gyülekezetet jövőjét megálmodó csapatnak. Elsősorban a lelki épülésben a Krisztus-követés segítésében, a tanítvánnyá válásban szeretnék tevékenyen segíteni.

 

 

 

 

Krizsán Laura

dr. László Elemér

 

 

Lénártné Koncz Edit vagyok, 45 éves, 3 gyermek édesanyja. Távérzékeléssel foglalkozó cégünkben ügyvezetőként dolgozom.

Az alapításától kezdve gyülekezetünk tagja vagyok. 2018. szeptemberétől

részt veszek a dicsőítő csapat munkájában, dicsvezetőként. Óriási örömmel tölt el, hogy segíthetek a kismamakörben, vigyázhatok gyülekezetünk legkisebb tagjaira. Idén februártól, amióta gyülekezetünk önállóvá vált, a pénztárosi feladatokat is ellátom. Szeretem Istent szolgálni és bízom benne, hogy ez embertársaimnak is javukra válik. Hálás a szívem, mert igazi otthonra leltem a gyülekezetben. Köszönöm a bizalmat, hogy presbiternek jelöltetek és ha megválasztotok, remélem

méltón tudom Istent és testvéreimet szolgálni. Isten áldását kérem jövőbeli szolgálataimra. „Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni….Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Jel. 2:10

 

 

 

Mózes Márk

Szufelják Beatrix

Pótpresbiterek:

Molnár-Kovács Dorottya vagyok, normális esetben a Debreceni Egyetem kommunikáció tanszékén dolgozom tanársegédként, de február óta az eddigi legjobb munkámat végzem, a kisfiunkkal, Ezrával töltöm a napjaimat. A gyülekezethez a férjemmel 2018 tavaszán csatlakoztunk: az első látogatásunkkor azonnali volt a „szerelem”. Viszont igazán csak az után kezdtük el magunkat a közösség tagjának érezni, miután bekapcsolódtunk a technikai csapat munkájába. Jó érzés tevékenyen hozzájárulni az istentiszteletek létrejöttéhez. Hálás vagyok, hogy létezik a közelünkben olyan református közösség, amely amellett, hogy ragaszkodik a Biblia tanításához és annak kálvinista értelmezéséhez, közben folyamatosan újragondolja az istentiszteletek menetét, a működésének módját, nem fél újítani és változtatni, illetve a tradícióknál fontosabbnak tartja az élő gyülekezetet. Pótpresbiterként és hangtechnikusként, illetve lelkes gyülekezeti tagként én magam is az utóbbiért dolgozom.

 

 

 

 

 

Volt presbitereink:

dr. Illésné Kovács Anna Gyöngy

Korábbi munkatársaink:

2017 szeptember – 2018 december – Ittzés Dávid